วิธีสมัครสมาชิกRUAY

สมัครสมาชิกเว็บรวย

สมัครสมาชิกเว็บรวย

 1. สมัครสมาชิกที่: >> คลิกเพื่อสมัคร RUAY

  1. ใสเบอร์โทรศัพที่สามารถติดต่อได้และทำการกรอก  “หมายเลขบนภาพด้านข้าง 4 ตัว”
  2. ทำกรอกชื่อผู้ใช้เป็น“ตัวเลขหรือภาษาอังกฤษอย่ายน้อยน้อยตัว”
  3. ท่านทำรหัสผ่านเป็น“ตัวเลขหรือภาษาอังกฤษอย่ายน้อย 6 ตัว”
  4. ให้คุณทำรหัสผ่านเหมือนกันข้อที่4 อีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน

2. กด ” + เพิ่มบัญชีธนาคาร” 

  1. ให้ท่านเลือก“ธนาคารของท่าน”
  2. แล้วทำการระบุเลขบัญชีเฉพาะตัวเลข
  3. ให้ท่านยืนยันเลขบัญชีอีกที่ระบุไปก่อนหน้าอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  4. ระบุชื่อจริงหน้าสมุดบัญชีแถมถูกต้อง
  5. รอทางระบบทำการอนุมัติบัญชีของท่านเสียก่อน

3. ท่านสมาชิกสามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของท่านได้ที่เมนูด้านบน“ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้”